Symbaloo 1.1

Symbaloo 1.1

Symbaloo Launcher by Toshiba Europe GmbH – Shareware –
Symbaloo là một công cụ đánh dấu trực quan mà làm cho nó đơn giản và thú vị để tổ chức tốt nhất của web.

Tổng quan

Symbaloo là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Symbaloo Launcher by Toshiba Europe GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Symbaloo là 1.1, phát hành vào ngày 17/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/06/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1, được sử dụng bởi 75 % trong tất cả các cài đặt.

Symbaloo đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Symbaloo Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Symbaloo!

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có Symbaloo cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Symbaloo Launcher by Toshiba Europe GmbH
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản